OECD nin çizdiği çerçeveye göre sosyal duygusal öğrenme becerileri artan rekabet koşullarında bireyin ayakta kalmasına yardımcı olacak, merak, yaratıcılık, eleştirel düşünce, atılhanlık, azim, hedef odaklılık, müzakere, olumlu düşünme gibi günümüz insanında aranan özellikleri tarif ediyor. TUSIAD'ın yaptığı rapora göre de iş hayatının çalışanlardan beklentileri de bu doğrultuda değişim göstermektedir. Biz bu eğitimlerde, gençlerimizi yeni rekabetçi iş hayatına hazırlayabilmek için, deneyimlerimizi uzaktan sanal sınıf eğitimleri ile desteklemek istiyoruz.