Story Telling Eğitimi

Liderler hitap ettikleri kişileri etkilemek için duygulara hitap ederler. Bu nedenle konuyla ilgili hikayeler dinleyicilerin ilgisini çeker, kendilerini hikayenin içinde görmeye başladıklarında mesajlarınız iletilmiş olur ve akılda kalıcı olur. Etkili kısa hikaye anlatan liderler akılda kalmayı başarır, fikirlerini benimsetmeyi sağlarlar. Hikaye yazmalı mıyız yoksa olan hikayeleri mi kullanmalıyız? En doğrusu konuşmanın konusuna ve dinleyicilerin neyle ilgilendiklerini dair yaratılan veya uyarlanan hikayelerdir. Bu nedenle bu eğitimde ustaların kullandıkları hikaye yazma tekniklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz.

BU EĞİTİM PROGRAMINDA KATILIMCILAR NE ÖĞRENECEKLER:
Bu eğitimde katılımcılar konuşma veya sunum yaparken dinleyicileri etkileyecek hikayeleri keşfetmeyi, gerekirse yazmayı ve hikayeleri doğru zamanda doğru kişilere etkili bir şekilde anlatmak için teknikleri ve becerileri öğrenecekler. Çehov tekniği, flashback tekniği gibi farklı teknikleri bu programda görecekler.

Devamını oku...

Perakende Aritmetiği Eğitimi

Mağazalar giren müşterilere daha çok satış ve ortalama satışı (sepet) arttırmakla yükümlüdür. Oysa Mağaza Yöneticilerinin satışı yönetirken dikkat etmeleri gereken çok önemli unsurlar vardır. Özellikle karlı ürünlerin satışı ve öne çıkarılması, stoğu fazla olan ürünleri daha hızlı satmaları, uzun süre stokta bekleyen ürünler için indirim ve kampanya düzenlenmesi ve her gün ve her hafta bu konuda planlama ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu eğitimle uluslararası zincir perakende yöneticilerinin bu konuda neler yaptıklarını öğrenme şansını kaçırmayın. Mağaza performans göstergeleri ne ifade ediyor ve onları nasıl kullanacağımızı bu eğitimde göreceksiniz.

BU EĞİTİM PROGRAMINDA KATILIMCILAR NE ÖĞRENECEKLER:
Bu eğitimde katılımcılar Mağaza raporlarını oluştururken hangi göstergelerin ne ifade ettiğini ve neden bu göstergelerin takip edilerek, mağazalar arası performans benchmarklarında önemli olduğunu görecekler. Metrekare başına satış, girene satış, ortalama sepet, çalışan başına satış, stok devridaim, kampanyalı satışların karlılığa etkisi , stokların yönetimi, karlılığın hesaplanması gibi bir çok tekniği bu eğitimde öğrenecekler.

Devamını oku...

Mağaza Yönetimi Eğitimi

Günümüz perakende mağaza yöneticileri için çağdaş insan yönetim anlayışında satış koçluğu çok önemlidir. Yöneticilerin hem motivator hem de yol gösterici olması ve performansı sürekli denetlemesi gerekmektedir. Satış elemanları neyi ne zaman nasıl ve kime yapmaları gerektiğini yöneticilerden görmek ve uygulamak ihtiyacı hissederler. Yapılan doğrular ve yanlışlar için bir kılavuz oluşturulup uygulamaya koymak gerekir.

BU EĞİTİM PROGRAMINDA KATILIMCILAR NE ÖĞRENECEKLER:
Bu eğitimde katılımcılar Mağaza ekiplerini yönetirken ilk izlenim koçluğunu nasıl yapacaklarını, satış ekiplerinin etkili sorgulama yapabilmeleri için nasıl mentorluk yapacaklarını, ürünlerin ve çözümlerin sunulması için ekibe nasıl bir destek vereceklerini, satış kapama tekniklerini, çatışmalarda çözüm getirmeyi, mağaza raporlamalarının ve mağaza açılış denetim çizelgesini nasıl hazırlayıp takip edeceklerini öğrenecekler.

Devamını oku...

Eğitici Eğitimi

Bir konuyu çok iyi bilmek demek onu iyi öğretebileceğimiz anlamına gelmez. Ne kadar iyi biliyor olsak da öğretmek başka bir sanattır. Öğretmek iyi bilmekten daha zordur ancak eğitimci olma yolunda aldığınız her eğitim sizi daha iyiye taşır. Eğitimin temel amacı hali hazırda eğitim veren eğitimciler için niteliklerinde artış olmasını sağlamak ve yetişkin eğitiminin temel taşlarını öğrenmektir. Katılımcılar bu eğitim sayesinde doğru ihtiyaç analizleri ve planlama yapabilecek ve daha analitik ve daha betimsel bir yaklaşım benimseyecek. Böylece farklı öğrenme modellerini kavrayarak, daha etkin içerikler hazırlayacak ve bakış açılarını geliştirerek mevcut becerilerini arttırabilecek. Eğitim sonrası yetişkin eğitimini ve zor katılımcıları yönetirken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin farkına varacak, bireysel ve mesleki hayatlarında olumlu izler bırakacak bilgiler edinecek. Eğitim sonunda katılımcılar daha interaktif, dijital ve eğlenceli içerikler oluşturabilecekler, beden dillerini daha doğru kullanacak, programlarında kalıcı çözümler için etkin katılımlar sağlayabilecekler.

Devamını oku...

Liderlik - Yöneticilik - Koçluk Eğitimi

Değişmeyen tek şey değişimdir. Teknoloji, çalışma arkadaşlarımız, yaşadığımız dünya değişiyor. Bizler de kendimizi buna adapte etmeli ya da yok olmayı göze almalıyız. Günümüzde de bu değişimi farklı yaş gruplarını ve takımlarını yönetecek liderler önem kazanıyor. Liderlik suyun akışını değiştirmektir. Takipçilerine, kendi amaçları ile de uyumlu bir serüvende destek olmaktır. Farklı durumları sezebilmek, farklı beklentileri okuyabilmek ve bu serüveni başarıya çevirmek için gereken davranışlar nelerdir?

Liderlik eğitimiyle hayatın her aşamasında kendine liderlik eden her bir birey için liderlik tanımı ve tek bir liderlik tipinin olmadığının farklı modeller ile anlatılmak istenmektedir. Bireylerin takımlarındaki problemleri çözme becerileri için öneriler sunulur. Yöneticilerin kendilerine bağlı olarak çalışanların işlerini planlaması, yönetimi altındaki bireylere neyi, nasıl ve kiminle yapacağını, yetki ve sorumluluklarının ne olacağını açık ve kesin bildirmesi, hem başkalarıyla birlikte çalışmayı hem de kıt olan kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı ve değişen çevreye uyum sağlamayı nasıl yapacağı anlatılır.

  • Kendimizi tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek.
  • Katılımcılara temel yönetim kavramları hakkında bilgiler vererek katılımcıların yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak
  • Günümüz rekabet ortamında yeni bakış açıları geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosu yetiştirmek
  • Yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşmak
  • Yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmek ve olayları daha geniş bir bakış açısıyla analiz etmelerini sağlamak

Devamını oku...