Hedef Odaklılık Eğitimi

Hedef belirlemek  ve hedefe kitlenmek günlük yaşamımızdan hayatımızın önemli aşamalarına kadar bilinçli yapmamız gereken bir zorunluluktur. Bu oturumda «smart» ( spesifik, ölçülebilir, anlaşılır, gerçekçi ve zamanlaması net) hedef koyma yöntemleri ele alınmaktadır.

Devamını oku...

Netizen (Net Vatandaşı) Olmak Eğitimi

Bir Netizen, topluma, iş hayatına politikaya  katılmak için bilgi teknolojisini  bir araç olarak kullanan kişiye denir.

Netizen'i "İnternet'teki haklara sahip olan ve İnternet için sorumluluk alan kişi" olarak tanımlayabiliriz.

Internet; dünyanın en büyük beyinlerinin haberleştiği ve tarih boyunca oluşturulmuş en büyük siber zekadır... Internet üzerinde var olan herkes bu siber zekanın bir parçasıdır.(node) Internet üzerinde varlık bulan bu kişilere Internet vatandaşı "netizen" denir. Netizenlerin var oldukları ortamda yazılı ve belli anlaşmalara dayanan ahlak kuralları vardır. Bu kurallar kaotik görünen bu platformun üzerinde doğru şekilde var olmayı sağlar. Bu kuralların bütününe "netiket" adı verilir.(Atıf Ünaldı Netizen)

Devamını oku...

Öz Kontrol Eğitimi

Yaşamın her alanında gerekli olan sosyal ve duygusal beceriler iş performansınızı da yükseltecektir. Kendinizi tanımanız, içinize bakabilmeniz, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmeniz, davranış ve tepkilerinizin nedenlerini anlamanız ve kontrol edebilmeniz, olumsuz durumlara hayır diyebilmeniz, içinde olduğunuz anın farkında olmanız bu becerilerin alt yapısını oluşturur. Bu beceriler öğrenilebilen becerilerdir. Bu başlık altındaki oturumlarımızın içeriğini Öz farkındalık . Öz kontrol, Bilinçli Farkındalık ve Hayır diyebilme becerisi oluşturmaktadır.

Devamını oku...