Stres Direncini Geliştirme Eğitimi

Steers (1981)’a göre, iş stresi, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri, personel devri ve işe devamsızlığı arttırması, iş kazalarına yol açması ve örgütsel etkinliği azaltması nedenleriyle kontrol altına alınması gereken bir sorundur.

 Çalışanların yaşadıkları stresi yaratan faktörler (stresörler) üç ana gruba ayırarak incelenir ve buna göre stres direnci çalışması yapılır

1.Bireysel faktörler     2. Çevresel faktörler       3. Örgütsel faktörler.

Stres günümüzde ruhsal ve bedensel sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli etkenlerin başında gelir.  Oysa stres ile baş etmek olasıdır. Bu oturumda stres yaratan faktörler ve direnç kazanma çalışması yapılmaktadır.

Devamını oku...

Duygu Kontrolü Eğitimi

Duygusal olgunluğun en önemli özelliklerinden biri duygularını kontrol edebilme özelliğidir. Başarılı insanların büyük bölümü duygu dünyalarını denetleyebilirler.

Kendi duygularımızı tanımak ve kontrol edebilmenin yanı sıra çevremizdekilerin de duygularını okuyabilmek ve davranışlarını anlayabilmek yaşamı kolaylaştıran, mutlu kılan çok önemli bir beceridir. Bu oturumda duygular üzerinde beceriye dönüştürebileceğiniz alıştırmalar yapılmaktadır.

Devamını oku...

İyimserlik Pozitif Düşünme Eğitimi

Olumlu düşünmek insanların iyi ve doğru iletişim kurmalarını ve çevresindeki kişiler tarafından sevilip sayılmalarını sağlar.

Olumlu düşünme koşullara bağlı olmaksızın herkes tarafından öğrenilebilir, mizaca ve zekaya da bağlı değildir. Bir insanın başarısını belirleyen ilk özellik TUTUMUDUR! Kişi olumlu tutum ve düşüncelere sahipse zorluklarla uğraşmayı seviyor ve onların üstesinden gelmekten haz duyuyorsa başarılarının yarısını gerçekleştirmiş sayılır

Bu oturumda olumlu düşünce, olumlu iletişim ve olumlu tutum konusunda basit teknikler ve uygulamalar gösterilmektedir.

Devamını oku...