Etkili Hitabet Ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Sürekli bir şeyler anlatıyoruz, ikna ediyoruz, eğlendiriyoruz, çoğu zaman ise hazırlıksız konuşmak zorunda kalıyoruz. Ezberlemeye çalışıyoruz, kâğıttan okuyoruz ya da doğaçlama davranıyoruz.

Peki, bizi kimler dinliyor? Nasıl dinliyorlar ya da ne bekliyorlar?

Çoğu zaman birbirinden farklı ve farklı yaş gruplarından dinleyicilerden oluşan kitlelere konuşma yapmak durumu ile karşılaşıyor ve çok çeşitli kararlar vererek bir karışım hazırlıyoruz. Tüm bunlar için kendimizi doğru sunabilmek yani etkili bir sunum yapmayı bilmek önem arz ediyor.

Etkili sunum yapmak, toplum karşısında ilgi çekecek konuşmalar yapmak için içerik ve görsel hazırlamak yanında, sesinizi ve beden dilinizi nasıl kullanacağınızı, kıyafetten, kullanacağınız sunum araçlarına kadar neler yapmanız gerektiğini bu eğitimde göreceksiniz. Bu eğitimde kürsü fobisinin yenilmesi, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını aktarmak, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin uygulamaları olarak deneyimlenmesi şansına kavuşabilirsiniz.

  • Topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağını göstermek
  • Katılımcılarını ikna eden saygı ve güven uyandıran sunumlar için mevcut yetenekleri ortaya çıkarmak
  • Sunum tekniklerinin nasıl kullanılacağını, çalışacağınız konunun en etkili şekilde katılımcılara nasıl aktarılacağını anlatmak
  • Beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların desteği ile sunumunuz ile yönlendirmek veya etkilemek, interaktif katılımı sağlamak
  • Sunum yapacak bireylerin, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine katkıda bulunmak, mesajlarını anlaşılır biçimde, verilen süre içinde karşı tarafa aktarabilme becerilerini geliştirmek

Devamını oku...

Etkili Takımlar Kurma Eğitimi

Her insan özünde biriciktir ve mükemmel doğası gereği herhangi bir kolektif veya organize başarı bahçesinde bir ağaç olmak ister. Zihnimizin sınırsız sarayında sadece kişisel bir isme sahip değil, aynı zamanda bu sarayın derinliğini keşfedebilecek yeteneğe ve onun hazinelerinden hoşlanabilme gücüne sahibiz. Verimli olmak için de takım olarak uyum içinde olmamız gerekiyor. Bazen takım kötü gününde olur ve onu sırtlayan bir oyuncu bulunabilir ama bu hayat tek kişilik bir şov değildir. Birileri kaleyi korur, bir diğeri orta sahada oynar, bir başkası golü hazırlar ve birisi de golü atar. Birbirlerine destek olur, zaferi de yenilgiyi de paylaşırlar.

Bu nedenle bireylerin takımlarındaki çalışma arkadaşları ile yaşayabilecekleri problemleri çözme becerileri için öneriler önemlidir. Ekip çalışmasına yatkınlık geliştirilebilir bir yetkinliktir. Temelinde kişilik özelliklerinden tedbirlilik ve uzlaşılabilirlik yatar. Çalışma hayatınızdaki takım arkadaşlarınızın; işlerini severek yapıyor mu, yaptığı en iyi işi yapmak için mi işe geliyor, zor durumdaki ekip üyesine yardımcı oluyor mu, suçlamadan ve savunmaya geçmeden durum değerlendirmesi yapabiliyor mu, farklı düşünceleri anlama gayreti gösteriyor mu, her problemin bir çözümü olduğuna inanıyor ve bu çözümü bulmak için sorumluluk üstleniyor mu, bilgi ve düşüncelerini diğer üyelerle paylaşıyor mu gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak motive olmalarını ve takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak.

Bir işin etkin ve verimli olması için çalışanların birey olarak farklılıkları ve sorumlulukları arasındaki dengenin kurulmasını sağlamak

Takımdaki bireylerin birbirlerini dinlemeleri ve bilgilerini paylaşmaları için karşılıklı güven oluşturmalarını sağlamak

Yöneticiler için takımları bir hedefe doğru harekete geçirme ve o hedefe ulaşma sanatını öğrenmek

Takım üyesi olmak, başarmak ve takımca sinerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, davranış ve teknikleri öğretmek

Devamını oku...

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman yönetimi kavramı bir eğitim aracı olarak Danimarka’da dünyaya gelmiştir. Bugün ise hem iş hayatının hem de özel hayatın en vazgeçilmez öğelerindendir.

Zaman yönetimi eğitimi ile öncelikli olarak bilmediğimiz bazı zamanla ilgili kavramlar hakkında bilgi edinecek ve zamanı yönetmedeki limitlerinizin farkına varabileceksiniz.

Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu eğitimde, istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamanın ne kadar önemli olduğunu ve ondan nasıl etkin faydalanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Özellikle profesyonel hayatın içindekiler, sınırlı zamanda birçok işi yapmak zorundadırlar. Belli bir süre sonunda yapılması gerekli işlerin bitirilememiş olması, bireyleri zamanı değerlendirme konusunda tekrar düşünmeye itmektedir. Bu nedenle de zaman yönetimi konusu, kişisel gelişim konuları içinde liste başı olmaya devam etmektedir.

Unutmayın gün herkes için 24 saat , peki zaman herkes için aynı mı?

  • Kaybettiğimiz ama göremediğimiz zaman kavramını anlamak ve etkin kullanabilmek
  • Zaman hırsızlarını ve tuzaklarını keşfederek alışkanlıkları değiştirebilmek
  • Belirlenen hedeflere doğru zamanda ulaşabilmek için planlama ve delegasyonu anlamak
  • Acil ve önemli tanımını ve farkını öğrenmek, bunları öncelik sırasına koyabilmek

Devamını oku...

Lider Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

“Yönetim becerileri nasıl geliştirilir?” diye sorulduğunda zihnimizde genellikle kitlelerin doğuştan büyük fikirleri ve büyük yetenekleri olan insanların peşine takıldığı düşünür ve yönetim becerilerimizi yeterince geliştiremeyeceğimizi düşünürüz. Aslında durum hiç de gözümüzde büyüttüğümüz gibi değildir.

Bu eğitim ile iş hayatınızda ve günlük yaşamınızdaki farklı yaş gruplarının özelliklerini tanımlayacağız. Böylece farklı yaş grupları ile daha iyi iletişim kurabileceksiniz. Ekibinize olduğu kadar kendinizi de liderlik edebilecek ve beden dilinizi doğru kullanabileceksiniz. Hem kendi iletişim tarzınızı hem de çalışma arkadaşlarınızın iletişim tarzlarını belirleyerek ekip içerisinde olası çatışmaları önleyebileceksiniz. Hem ekip arkadaşlarınıza hem yöneticilerinize doğru geri bildirim verebileceksiniz. Bireysel farklılıkların önemini kavrayarak ekiplerinizde bireylerin yetkinliklerine göre sorumluk dağılımı yapabileceksiniz. İşlerinizi önceliklerinize göre sınıflandırarak oluşan zaman kaybını engelleyebileceksiniz. Çalışma ortamınızda meydana gelen problemlerinizi çözerek istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak ikna becerileri kazanacaksınız. Yaşama dair zihninizde kavradığınız ebeveyn ve çocuk verilerini hatırlayarak, kendinize daha çok değer değer vereceksiniz. Hem içerik hem de tarz olarak topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuş hazırlayabileceksiniz.

Devamını oku...