Lider Yöneticilik Becerilerini Geliştirme
Eğitim Danışmanı: Prof.Dr.Buket Aksu
Uzunluk: 6 saat
Seviye: İleri
Katılım Belgesi: Bitirilen Ders
İçindekiler
Açıklama
Eğitim Danışmanı
zoom