İyimserlik Pozitif Düşünme
Eğitim Danışmanı: Tayfun Türkalp
Uzunluk: 1 saat
Seviye: Başlangıç
Katılım Belgesi: Bitirilen Ders
İçindekiler
Açıklama
Eğitim Danışmanı
pozitif