1. Özgüven/Özfarkındalık Eğitimi:

Yaşamın her alanında gerekli olan sosyal ve duygusal beceriler iş performansınızı da yükseltecektir. Kendinizi tanımanız, içinize bakabilmeniz, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmeniz, davranış ve tepkilerinizin nedenlerini anlamanız ve kontrol edebilmeniz, olumsuz durumlara hayır diyebilmeniz, içinde olduğunuz anın farkında olmanız bu becerilerin alt yapısını oluşturur. Bu beceriler öğrenilebilen becerilerdir. Bu başlık altındaki oturumlarımızın içeriğini Öz farkındalık . Öz kontrol, Bilinçli Farkındalık ve Hayır diyebilme becerisi oluşturmaktadır.

2.Sorumluluk/karar verme Eğitimi: 

Sorumluluk kişinin kendisi ve çevresi için doğru olanı yapma becerisidir. Sorumluluk karar verme becerisi ile doğrudan ilintilidir. Yaşam boyu verdiğimiz her karar kendimizi, ailemizi, işimizi ve toplumumuzu etkiler. Bu oturumda doğru ve sorumlu karar verme yöntemi içerilmektedir.

3.Netizen (Net vatandaşı)olmak Eğitimi:

Bir Netizen, topluma, iş hayatına politikaya  katılmak için bilgi teknolojisini  bir araç olarak kullanan kişiye denir.

Netizen'i "İnternet'teki haklara sahip olan ve İnternet için sorumluluk alan kişi" olarak tanımlayabiliriz.

Mobil, web, sosyal medya ve diğer Bilgi teknolojilerini çalışma yaşamına nasıl adapte edebiliriz?  Başarılı örnek uygulamalar nelerdir? Neyi nasıl hızlıca öğrenip uygulayabiliriz? Bu eğitimde ana başlıklarda teknolojinin bize sağladığı araçları göreceksiniz.

4. Hedef Odaklılık Eğitimi:

Hedef belirlemek  ve hedefe kitlenmek günlük yaşamımızdan hayatımızın önemli aşamalarına kadar bilinçli yapmamız gereken bir zorunluluktur. Bu oturumda «smart» ( spesifik, ölçülebilir, anlaşılır, gerçekçi ve zamanlaması net) hedef koyma yöntemleri ele alınmaktadır.