Dünyada yaygınlaşan virüs salgını, uzaktan toplantı ve eğitimlere olan ilgiyi ve ihtiyacı arttırırken yeni çıkan ücretsiz yazılımlar sundukları farklı özellikler ile nerede ise yüzyüze canlı eğitimlerde uygulanan yönetmlerin tamamını, hatta bazı alanlarda fazlasını sunmaya başladılar. Bu özellikleri kullanmayı öğrenmek ve yeni yöntemlerle canlı eğitimlerde oyun ve vaka çalışmalarını uygulamak için özel eğitimcini eğitimleri hazırlandı. İletikom Eğitimcileri Akademi24. com için, önceden sınıflarda canlı olarak verdikleri eğitimleri yine canlı ancak bu defa Zoom platformu üzerinde hazırladılar. Uzaktan eğitimde bir çok yöntem olduğu için size bazı açıklamalar yapmak istedik.


Video Eğitimler:  Udemy.com, Videbu.com, Lynda.com gibi uzaktan eğitim platformlarında önceden profesyonelce hazırlanmış video eğitimler ve bunla ilgili eğitim dokümanları, ödevler ve testler kullanıcılara belli bir bedel karşılığı sınırsız sürede kullanmaları için açılıyor. Bu eğitimlerde eğitimci online olmadığı için soru sorma şansınız yok. Ancak e-posta ile soru sorabilirsiniz, ancak cevabın gelmesi günler sürebilir.
Webiner: 50 den fazla katılımcıların internet üzerinden verilen linki tıklayarak dahil oldukları seminer programları. Bu programlarda birden fazla sunucu görev yapabilmekte, ancak sunucuların dinleyicilerle doğrudan ilişki kurmaları çok zor olmaktadır. Dinleyiciler ancak chat üzerinden soru sorup yanıt alabilirler. Burada da çok fazla soru geldiğinde yanıt almanın zor olacağı muhakkak. Bu tür seminerler, eğitimden çok, bilgi verme, fikir veya ürün tanıtımı, tartışma panelleri gibi alanlarda kullanılıyorlar.


Uzaktan Canlı Sınıf Eğitimleri: Zoom, Skype, Meet, Teams gibi platformlar: Bu platformlar birebir canlı sınıf eğitimleri yerine geçebilen, hatta canlı anket yapma, çalışma odaları oluşturma, flip chart yerine her oda için farklı beyaz tahta oluşturma, buraya yazılanları kopyalama, canlı performansları videoya kaydetme gibi özelliklerden dolayı eğitmenlere canlı yüz yüze sınıf eğitimlerinden daha fazla olanak sağlamaktadır. Eğitmenlerin bu platformları iyi öğrenip, pratik yapmaları sonucu, yüz yüze eğitim sınıflarından daha fazla etkili ve interaktif öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Uzaktan canlı sınıf eğitimlerinde katılımcı sayısı en fazla 20 olursa eğitim danışmanının daha interaktif bir öğrenme ortamı sağlaması, herkese söz hakkı ve katılım olanağı yaratması kolaylaşmaktadır. Kalabalık bir webiner de sadece seyirci iken, canlı sınıf eğitiminde katılımcı, işbirlikçi ve yaratıcı bir eğitim katılımcısı olabilirsiniz.


Uzaktan eğitimlerin en önemli faydası, eğitimin verileceği salona gitmek için zaman ve para harcamamak, uzun süren eğitimlerde konaklama bedeli ödememektir. Öte yandan uygun saatler seçildiğinde, mevcut iş planınızı veya günlük işlerinizi kesintiye uğratmadan eğitime katılma olanağınız var. Bir diğer avantaj ise farklı bölgelerden çalışan veya bir kurum üyeleri çok kolay bir şekilde bir araya gelip kaynaşabiliyorlar. Homojen olmayan gruplar ile yapılan çalışmalarda iş körlüğü gibi sıkıntılar ortadan kalkabiliyor. Uzaktan eğitimlerde önemli olan eğitimcinin eğitim araçlarını ve platformunu etkili kullanması, eğitim materyallerinin iyi hazırlanmasıdır. Uzaktan eğitimde katılımcıların sürekli dikkat süresi 4-5 dakikadır. Bunu başka bir uygulama ile desteklemedikçe konuşmacıyı takip edemezler. Bu nedenle Uzaktan Canlı Sınıf Eğitimleri Katılımcıları etkili öğrenmelerini sağlayan en önemli uygulamadır.