Hedef Koyma

Bu dersin içeriği bir yerleştirme eklentisinin yüklenmesini gerektirir.

Hedef belirlemek  ve hedefe kitlenmek günlük yaşamımızdan hayatımızın önemli aşamalarına kadar bilinçli yapmamız gereken bir zorunluluktur. Bu oturumda «smart» ( spesifik, ölçülebilir, anlaşılır, gerçekçi ve zamanlaması net) hedef koyma yöntemleri ele alınmaktadır.