Davranış Tarzlarına Uyum
Eğitim Danışmanı: Tayfun Türkalp
Uzunluk: 1.5 saat
Seviye: Başlangıç
Katılım Belgesi: Dersi tamaladınız ve testi geçme puanınız 70%
İçindekiler
Açıklama
Eğitim Danışmanı