Davranış Tarzlarına Uyum
Öğretmen: Tayfun Türkalp
Uzunluk: 1 saat, 30 dakika
Düzey: Başlangıç Düzeyi
Sertifika: 70% ile dersleri bitirin ve sınavı geçin
İçindekiler
Açıklama
Öğretmen