C / C++ Programlama Eğitimi
Öğretmen: Süleyman Kundak
Uzunluk: 12 saat, 45 dakika
Düzey: Başlangıç Düzeyi
Sertifika: Dersleri Bitirin
İçindekiler
Açıklama
Öğretmen
öntanıtım
C/CPP TanıtımÜcretsiz

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 1.1. Programlama nedir – 5 dk

 1.2. Derste kullanacağımız ortamlar – 20 dk

 1.2.1. Eclipse

 1.2.2. Visual Studio Community Edition

 1.3. Seçilen ortamın kurulması – uzun herkes kendisi yapacak (eclipse 1 saat, visual studio 2-5 saat)

 2.1. Seçilen ortam ayarları – 15 dk

 2.2. Proje oluşturma – 15 dk

 2.3. İlk proje (“Merhaba Dünya”) – 15 dk

 3.1. Veri tipleri – 20 dk

 3.2. Değişkenler – 25 dk

 3.3. Matematiksel operatörler – 10 dk

 3.4. Lojik operatörler – 15 dk

 3.5. Örnek uygulama – 10 dk

 3.6. Scanf_s -5 dk

 3.7. Ödev – 5 dk

 4.1. “if” ve “switch case” kontrol yapıları - 30 dk

 4.2. Basit hesap makinası uygulama – 15 dk

 4.3. “for”, “while” ve “do while” döngüleri – 30 dk

 4.4. Döngüleri kesme (break) ve atlatma (continue) örnekleri -15

 4.5. Alıştırma/uygulama – 45 dk

 5.1. Fonksiyon nedir? – 15 dk

 5.2. Fonksiyon örnekleri – 20 dk

 5.3. Printf fonksiyonundan dönüş alınması – 10 dk

 5.4. Sıfırdan kendi fonksiyonumuzu yazıyoruz – 30 dk

 5.5. Breakpoint (debug) kullanımı – 15 dk

 5.6. Recursive fonksiyonlar – 10 dk

 5.7. Recursive örnekler – 25 dk

 5.8. Debug – 10 dk

 5.9. Değişken etkinlik alanı (scope) nedir - 10 dk

 5.10. Değişken etkinlik alanı örnekle açıklama – 35 dk

 5.11. Örnekler uygulama – 45 dk

 6.1. Basit diziler – 15 dk

 6.2. İki boyutlu diziler – 15 dk

 6.3. Çok boyutlu diziler – 15 dk

 6.4. Örnek – 45 dk

 6.5. Fonksiyonlara dizileri parametre olarak gönderme – 15 dk

 6.6. byRef parametre / byval parametre farkı – 10 dk

 6.7. Sabitler (Constant) nedir? – 10 dk

 6.8. Sabit kullanımı – 10 dk

 6.9. Örnek - 15 dk

 6.10. Ödev - 10 dk

 7.1. String fonksiyonları – 25 dk

 7.2. String uygulama 1– 20 dk

 7.3. String uygulama 2 – 45 dk

 8.1. Pointer nedir? – 10 dk

 8.2. Bellek erişimi?​- 10 dk

 8.3. Basit pointer örneği – 25 dk

 8.4. Geniş pointer örneği – 45 dk

 8.5. Ödev

 9.1. Dinamik veriler – 5 dk

 9.2. Dinamik veri örnekleri – 15 dk

 9.3. Struct yapısı - 25 dk

 9.4. Typedef – 15 dk

 9.5. Örnek -30 dk

 10.1. Dosya açma – 10 dk

 10.2. Dosya yazma -15 dk

 10.3. Basit örnek – 20 dk

 10.4. Dosya açma yazma geniş örnek – 45 dk

 11.1. Header dosyası nedir – 10 dk

 11.2. Temel bir fonksiyon ve header yazılması - 35 dk

 11.3. Birden fazla header ile çalışma – 15 dk

 11.4. Örnek – 30 dk

 12.1. Nesne yönelimli (oop) programlama nedir? – 20 dk

 12.2. Kalıtım (inheritence) – 25 dk

 12.3. Class / object farkı – 15 dk

 12.4. Constructor – 15 dk

 12.5. Public private members -15 dk

 12.6. Polymorphism – 20 dk

 12.7. Basit kavramsal örnekler üzerinde durma – 25 dk

 13.1. C – Cpp farkı - 10 dk

 13.2. C++ ilk program – 35 dk

 13.3. Fonksiyon örneği (byval/byref) – 25 dk

 13.4. Temel alıştırma – 45 dk

 13.5. Fonksiyonlarda varsayılan parametreler – 20 dk

 13.6. Object(nesne) nedir? – 25 dk

 13.7. Inheritance – 20 dk

 13.8. Object oriented yazılım örnekleri – 45 dk

 13.9. Polymorphism (çok biçimlilik)

 13.10. Örnek – 45 dk

 14.1. Öğrenci soruları ve tekrarlar 135 dk – 3 ders